فعالیت و سرمایه گذاری در هر حوزه ای نیازمند شناخت دقیق آن حوزه و عوامل تاثیر گذار بر آن است. دنیای ارزهای دیجیتال، سرشار از فرصت ها و تهدید هاست و تنها راه ورود به این دنیای پرسود، کسب اطلاعات دقیق، شناخت عوامل تاثیرگذار و…